Јавен оглас 01/2019 за вработување финансиски полицајци

Пет, 05.07.2019 - 10:41
Јавен оглас 01/2019 за вработување финансиски полицајци

Управата за финансиска полиција има потреба од вработување на неопределено време со полно работно време за 27 извршители - Финансиски полицајци

 

  • Објава: 05.07.2019
  • Важност: 15 дена

 

Повеќе информации на страната со огласи: <оглас 01/2019>

Ознаки
Категорија