Известување по јавен оглас бр.01/2019 за вработување

Пет, 04.10.2019 - 09:07
Известување по јавен оглас бр.01/2019

По спроведената постапка за вработување во Управата за финансиска полиција по јавен оглас бр.01/2019 објавен на ден 05.07.2019 година во дневните весници “Слободен Печат”, “Нова Македонија” и “Коха”,  донесена е Одлука за избор на кандидати, согласно членот 39 став 6 од Законот за финансиската полиција ("Службен весник на Република Македонија", бр.12/14 , 43/14 , 33/15, 27/16, 83/18 и 198/18  ).

 


Со почит,
Комисија за спроведување на постапка за вработување

Категорија