Контакт

Контакт Информации

Управа за финансиска полиција
Адреса:
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Интернет-странa:
https://finpol.gov.mk
Е-пошта:
financial.police@finpol.gov.mk


Одговорно лице за прием на пријави,преставки, информации и барања за постапување:
Контакт:
Билјана Стојановска
Тел/Факс:
+389 2 3231578, +389 75 402246
Е-пошта:
biljana.stojanovska@finpol.gov.mk


Одговорно лице за Контакт со лица кои што имаат одреден вид и степен на попреченост
Контакт:
Лидија Сиљаноска
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Е-пошта:
lidija.siljanoska@finpol.gov.mk


Одговорно лице за Информации од јавен карактер
Контакт:
Михајло Михајловски
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Мобилен:
+389 76 446 788
Е-пошта:
mihajlo.mihajlovski@finpol.gov.mk
Образец:
Барање за пристап до Информации од јавен карактер
 

Одговорно лице за Заштита на укажувачи

Контакт: Јане Шилев
Тел/Факс: +389 2 3231 578
Мобилен: +389 75 344 223

Е-пошта: jane.shilev@finpol.gov.mk