Огласи за административни службеници

Оглас бр.03/2018 (ЗАВРШЕН)

Вработување на определено време за период од 1 година со полно работно време за 1 извршител, за работно место:

  • Раководител на одделение за нормативно правни работи и човечки ресурси за ниво Б4 шифра УПР 01 01 Б04 000
  • Објава: 30.07.2018

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 03/2018>