Огласи за административни службеници

Оглас бр.03/2018 (ЗАВРШЕН)

Вработување на определено време за период од 1 година со полно работно време за 1 извршител, за работно место:

  • Раководител на одделение за нормативно правни работи и човечки ресурси за ниво Б4 шифра УПР 01 01 Б04 000
  • Објава: 30.07.2018

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 03/2018>

 

 

Интерен оглас Бр.04/2019 (ЗАВРШЕН)

1.УПР 01 01 Б02 000, Ниво Б2, Раководител на сектор за финансиски прашања,

  • Објава: 25.11.2019
  • Рок: 5 дена

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 04/2019>

Пријава за унапредување