Огласи за финансиски полицаец

Јавен оглас Бр.01/2020 

Управата за финансиска полиција има потреба од вработување на неопределено време со полно работно време за 2 извршители - Финансиски полицајци

 

 • Објава: 22.01.2020
 • Важност: 3 работни денови

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 01/2020>

 


 

Јавен оглас Бр.01/2019 (ЗАВРШЕН)

Управата за финансиска полиција има потреба од вработување на неопределено време со полно работно време за 27 извршители - Финансиски полицајци

 

 • Објава: 05.07.2019
 • Важност: 15 дена

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 01/2019>

Известување по јавен оглас бр.01/2019 објавен на ден 05.07.2019 година.

 


 

Интерен оглас Бр.01/2019 (ЗАВРШЕН)

1.Раководител на одделение – главен инспектор за откривање на даночни затајувања и перење пари и други приноси од казниво дело

 

 • Објава: 07.02.2019
 • Важност до: 11.02.2019 (16:00)

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 01/2019>

 


 

Интерен оглас Бр.02/2019 (ЗАВРШЕН)

 1. Раководител на одделение – главен инспектор за откривање на перење пари и други приноси од казниво дело во Одделението за откривање на  перење пари и други приноси од казниво дело – Сектор за финансиски криминал,Еден (1) извршител;
 2. Виш инспектор за откривање на кривични дела со кои е стекната противправна имотна корист од значителна вредност во Одделение за откривање на кривични дела со кои е стекната противправна имотна корист од значителна вредност - Сектор за интегрирани финансиски истраги, , Еден (1) извршител;
 3. Виш инспектор за спречување на финансиски измами со европски фондови Одделение за спречување на финансиски измами со европски фондови - Сектор за финансиски криминал, шифра  ФИН 02 08 Б02 001, Еден (1) извршител;
 4. Инспектор за откривање на перење пари и други приноси од казниво дело во Одделението за откривање на перење пари и други приноси од казниво дело – Сектор за финансиски криминал шифра  ФИН 02 08 Б03 001,  Еден (1) извршител.

 

 • Објава: 31.07.2019
 • Рок на поднесување на пријавите 3 дена

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 02/2019>


 

Интерен оглас Бр.03/2019

 

 • Објава: 22.08.2019
 • Рок на поднесување на пријавите 3 дена

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 03/2019>


Интерен оглас Бр.04/2019 (завршен)

 

 • Објава: 24.12.2019
 • Рок на поднесување на пријавите 3 дена

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 04/2019>

 


 

 

 

Оглас бр.04/2018 (ЗАВРШЕН)

Вработување на неопределено време со полно работно време за 2 извршители, за следните работни места:

 1. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на кривични дела со кои е стекната противправна имотна корист од значителна вредност за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001
 2. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на даночни затајувања и перење на пари и други приноси од казниво дело за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001

Вработување на 3 извршители на определено време со полно работно време за период од 1 година за следните работни места:

 1. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за спречување на финансиски неправилности и измами, меѓународна соработка и европски интеграции за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001
 2. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на злоупотреби на службена положба за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001
 3. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на организиран финансиски криминал за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001

 

 • Објава: 18.10.2018
 • Важност до: 25.10.2018

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 04/2018>