Огласи за финансиски полицаец

Интерен оглас Бр.01/2019

1.Раководител на одделение – главен инспектор за откривање на даночни затајувања и перење пари и други приноси од казниво дело

 

  • Објава: 07.02.2019
  • Важност до: 11.02.2019 (16:00)

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 01/2019>

 

 


 

Оглас бр.04/2018

Вработување на неопределено време со полно работно време за 2 извршители, за следните работни места:

  1. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на кривични дела со кои е стекната противправна имотна корист од значителна вредност за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001
  2. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на даночни затајувања и перење на пари и други приноси од казниво дело за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001

Вработување на 3 извршители на определено време со полно работно време за период од 1 година за следните работни места:

  1. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за спречување на финансиски неправилности и измами, меѓународна соработка и европски интеграции за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001
  2. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на злоупотреби на службена положба за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001
  3. Финансиски полицаец – Помлад Инспектор за откривање на организиран финансиски криминал за ниво Б4 шифра ФИН 02 08 Б04 001

 

  • Објава: 18.10.2018
  • Важност до: 25.10.2018

 

Повеќе информации и превземање на огласот: <оглас 04/2018>