Политика за приватност

Управата за финансиска полиција Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени во било каков медиум или споделени со друго трето правно, односно физичко лице согласно Законот за заштита на лични податоци и позитивната законска регулатива.