Контакт

Контакт Информации

Управа за финансиска полиција
Адреса:
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Интернет-странa:
https://finpol.gov.mk
Е-пошта:
financial.police@finpol.gov.mk


Одговорно лице за прием на пријави,преставки, информации и барања за постапување:
Контакт:
Билјана Стојановска
Тел/Факс:
+389 2 3231578, +389 75 402246
Е-пошта:
biljana.stojanovska@finpol.gov.mk


Одговорно лице за Контакт со лица кои што имаат одреден вид и степен на попреченост
Контакт:
Лидија Сиљаноска
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Е-пошта:
lidija.siljanoska@finpol.gov.mk


Одговорно лице за Информации од јавен карактер
Контакт:
Михајло Михајловски
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Мобилен:
+389 76 446 788
Е-пошта:
mihajlo.mihajlovski@finpol.gov.mk
Образец:
Барање за пристап до Информации од јавен карактер
 

Одговорно лице за Заштита на укажувачи

Контакт:
Јане Шилев
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Мобилен:
+389 75 344 223
Е-пошта:
jane.shilev@finpol.gov.mk

Офицер за лични податоци

Контакт:
Михајло Михајловски
Мобилен:
+389 76 446 788
Е-пошта:
mihajlo.mihajlovski@finpol.gov.mk
Контакт:
Зоран Ќорвезироски
Мобилен:
+389 75 273 180
Е-пошта:
zoran.kjorveziroski@finpol.gov.mk