Мај 2018

Односи со јавност

  • Соопштенија
  • Медиуми
  • Политика за приватност
  • Отчетност за трошењата
  • Информации од јавен карактер

Политика за приватност

Управата за финансиска полиција Ве уверува дека податоците оставени на нашата веб-страна нема да бидат злоупотребени, објавени во било каков медиум или споделени со друго трето правно, односно физичко лице согласно Законот за заштита на лични податоци и позитивната законска регулатива.

Директор

Директор Арафат Муареми

Директор Aрафат МуаремиИме и презиме: Арафат Муареми

Датум и место на раѓање: 07.06.1982, Гостивар

 

Образование:

Основни Информации

За Управата


Со цел зајакнување на борбата против организираниот финансиски криминал, заштита на националните финансиски интереси, како и заштита на Европските фондови во Република Македонија, на 26 јуни 2003 година со Законот за финансиска полиција (Сл. весник на РМ број 55/02) формирана е Управата за финансиска полиција. Управата за финансиска полиција е орган во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице која своите надлежности ги спроведува на територијата на Република Македонија.

Проекти

Листа на проекти

Организирано учествуваме во реализација на низа проекти кои битно ќе влијаат на целокупната организација и успех во работата на Управата за финансиска полиција:

 

Контакт

Контакт Информации

Управа за финансиска полиција
Адреса:
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Интернет-странa:
https://finpol.gov.mk
Е-пошта:
financial.police@finpol.gov.mk