Заменик директор

Заменик Директор: Башким Хасани

 

Име и презиме: Башким Хасани

 

Датум и место на раѓање: 28.11.1980, с.Пирок Тетово

 

Образование

  • Основно и средно училиште завршува во Гостивар
  • Дипломирал на Факултетот за физичко и здравствено образование, Универзитетот Св.„Кирил и Методиј“во Скопје

 

Работно Искуство

  • 2002 - 2008 година, работел како професор во основно училиште во Гостивар.
  • 2008 - 2013 година, се назначува како директор на Национална Установа, Центар за Култура „АСНОМ“ во Гостивар.
  • 2013 - 2019 година, работел како раководител на секторот за подршка на градоначалникот, Општина Гостивар.
  • 2019 година, се назначува како заменик директор на Управата за Финансиска Полиција на Република Северна Македонија.

 

Странски јазици

  • Англиски јазик

 

Контакт

Тел: +38978 478 478
E-mail: bashkim.hasani@finpol.gov.mk