Соопштенија

Соопштение за јавноста

Пет, 23.10.2020 - 10:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје, поднесе кривична пријава против А.П. во својство на управител на Акционерско Друштво за производство, монтажа и промет АТОМ АД Скопје

Соопштение за јавноста

Пет, 23.10.2020 - 10:03
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Ј.Х. во својство на сопственик и управител на Друштво за производство, транспорт и трговија КРАФТ КОМПАНИ ДОО и против Друштво за производство, транспорт и трговија КРАФТ КОМПАНИ ДОО

Соопштение за јавноста

Сре, 21.10.2020 - 19:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Охрид поднесе пријава против Ѓ. Ј. во својство на управител , овластено лице и потписник на банкарските сметки на Трговско друштво за трговија Ј. Ѓ. ЈОЛЕКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ,и против Трговско друштво за трговија Ј. Ѓ. ЈОЛЕКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ

Соопштение за јавноста

Сре, 21.10.2020 - 18:58
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против:К.М. во својство на Министер за финансии во периодот од 06.2016-06.2017 година, Л.Ѓ. во својство на Државен советник за прашања од областа на трезорското работење во Министерство за финансии од 2011 година, М.С. во својство на Раководител на Сектор за трезор во Министерство за финансии во период од 03.04.2012-26.05.2015 година и Државен советник за прашања од областа на трезорското работење во Министерство за финансии од 26.05.2015 година.

Соопштение за јавноста

Пон, 19.10.2020 - 18:12
Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријавва  до Основното јавно обвинителство Кочани против В.А.Т. во својство на управител на правниот субјект Друштвото за производство и трговија АСГ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Виница ,и против правниот субјект Друштвото за производство и трговија АСГ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Виница