Огласи за финансиски полицаец

Јавни огласи за вработување

Јавен оглас за вработување 01/2022

Објавен во дневен печат на 05.05.2022.
Рок за доставување на потребна документација е 10 работни дена.