Контакт

Контакт Информации

Управа за финансиска полиција
Адреса:
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Интернет-странa:
https://finpol.gov.mk
Е-пошта:
[email protected]
 

Одговорно лице за прием на пријави,преставки, информации и барања за постапување

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Билјана Стојановска +389 2 3231 578 +389 75 402246 [email protected]
 

Одговорно лице за Контакт со лица кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Лидија Сиљаноска +389 2 3231 578   [email protected]

 

Одговорно лице за Информации од јавен карактер

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Михајло Михајловски +389 2 3231 578 +389 76 446 788 [email protected]

 

Одговорно лице за Заштита на укажувачи

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Луљзим Јашари +389 2 3231 578 +389 75 402 224 [email protected]

Офицер за лични податоци

 

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Михајло Михајловски +389 2 3231 578 +389 76 446 788 [email protected]
Едвин Муратовски +389 2 3231 578 +389 75 284 837 [email protected]

Одговорно лице за известување за неправилности и сомнежи за измами или корупција

 

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Данчо Божиновски +389 2 3231 578 +389 75 284 856 [email protected]