Контакт

Контакт Информации

Управа за финансиска полиција
Адреса:
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел/Факс:
+389 2 3231 578
Интернет-странa:
https://finpol.gov.mk
Е-пошта:
financial.police@finpol.gov.mk
 

Одговорно лице за прием на пријави,преставки, информации и барања за постапување

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Билјана Стојановска +389 2 3231 578 +389 75 402246 biljana.stojanovska@finpol.gov.mk
 

Одговорно лице за Контакт со лица кои што имаат одреден вид и степен на попреченост

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Лидија Сиљаноска +389 2 3231 578   lidija.siljanoska@finpol.gov.mk

 

Одговорно лице за Информации од јавен карактер

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Михајло Михајловски +389 2 3231 578 +389 76 446 788 mihajlo.mihajlovski@finpol.gov.mk

 

Одговорно лице за Заштита на укажувачи

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Јане Шилев +389 2 3231 578 +389 75 344 223 jane.shilev@finpol.gov.mk

Офицер за лични податоци

 

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Михајло Михајловски +389 2 3231 578 +389 76 446 788 mihajlo.mihajlovski@finpol.gov.mk
Елвис Имероски   +389 75 273 179 elvis.imeroski@finpol.gov.mk

Одговорно лице за известување за неправилности и сомнежи за измами или корупција

 

КОНТАКТ ТЕЛ МОБ Е-ПОШТА
Данчо Божиновски +389 2 3231 578 +389 75 284 856 dancho.bozhinovski@finpol.gov.mk