Директор

Директор Арафат Муареми

Директор Aрафат Муареми

 

 

Име и презиме: Арафат Муареми

 

 

Датум и место на раѓање: 07.06.1982, Гостивар

 

Образование:

 • Основно и средно училиште завршува во с.Дебреше, Гостивар;
 • Дипломирал на Правниот факултет "Универзитет на Југоисточна Европа" во Тетово;
 • 2012 година, има положено Правосуден испит;
 • 2013 година, има положено Нотарски испит.    

 

Работно Искуство:

 • 2006 – 2008 година, работел во приватна компанија како консултант од областа на правните науки;
 • 2006 - 2008 година, работел со договор за волонтерство во Основен Суд Гостивар;
 • 2008 година, вработен во Управа за финансиска полиција како Инспектор на следните работни места:
  • 2008 - 2010 година, Сектор за интегрирани и финансиски истраги - Одделение за откривање на злоупотреби на службена положба;
  • 2010 - 2014 година,  Сектор за интегрирани и финансиски истраги - Одделение за откривање на кривични дела со кои е стекната противправна имотна корист од значителна вредност;
  • 2014 - 2015 година, Сектор за криминалистичко разузнавачка анализа - Одделение за откривање на корупција при Јавни Набавки; 
  • 2015 – 2017 година, по Наредба од Јавен Обвинител  е дополнително ангажиран како истражител во Јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите;
  • 2017 година, именуван за в.д. Директор на Управата за финансиска полиција;
  • 2018 година, именуван за Директор на Управата за финансиска полиција.

Учествува како главен предвач на Симпозиум за конфискација и финансиски докази во Приштина, Косово во организација на Embasy of United States, Учествува на следниве семинари: Предизвиците и можностите во offshore истрагите во организација на Embassy of the Kingdom of the Netherlands,  Филозофија на истражување на комплексни предмети во организација  на Embasy of United States, Водење на сложени финансиски истраги во организација на EU и др.

 

Странски јазици:

 • Англиски јазик;
 • Германски јазик;    
 • Српски јазик.   

 

Контакт:  

Тел: +389-2-3231-578

E-mail: direktor@finpol.gov.mk