Директор

Direktor Goran Ivanov

Директор Горан Иванов

 

 

Име и презиме: Горан Иванов

Датум и место на раѓање: 26.06.1975, Радовиш

 

Образование:

  • 2014 Магистрант на Економски факултет "Св. Кирил и Методи" во Скопје;
  • 1999 Дипломирал на Економски факултет "Св. Кирил и Методи" во Скопје;

 

Работно Искуство:

  • 2019 - година, Финансиски полицаец - Самостоен инспектор
  • 2007- 2019 година, Раководител на експозитура во Радовиш, Банкарски соработник, Комерцијална банка АД - Скопје
  • 2004- 2007 година, Генерален менаџер - Приватна фирма
  • 1999-2004 година, Финансиски менаџер - Приватна фирма

 

Странски јазици:

  • Англиски јазик;
  • Француски јазик;    
  • Српски јазик.   

 

Контакт:  

Тел: +389-2-3231-578

E-mail: [email protected]