Соопштенија

Соопштение за јавноста

Чет, 29.10.2020 - 17:30
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе  кривична пријава против : Л. Д. во својство на  директор на Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност З. З. во својство на  управител и сопственик на Друштво за трговија и услуги увоз-извоз В.Е.З. Трејд ДООЕЛ Скопје; А. Г., во својство на   надворешен соработник во Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност; А. П. во својство на  благајник во Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност

Соопштение за јавноста

Пет, 23.10.2020 - 10:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје, поднесе кривична пријава против А.П. во својство на управител на Акционерско Друштво за производство, монтажа и промет АТОМ АД Скопје

Соопштение за јавноста

Пет, 23.10.2020 - 10:03
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Ј.Х. во својство на сопственик и управител на Друштво за производство, транспорт и трговија КРАФТ КОМПАНИ ДОО и против Друштво за производство, транспорт и трговија КРАФТ КОМПАНИ ДОО

Соопштение за јавноста

Сре, 21.10.2020 - 19:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Охрид поднесе пријава против Ѓ. Ј. во својство на управител , овластено лице и потписник на банкарските сметки на Трговско друштво за трговија Ј. Ѓ. ЈОЛЕКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ,и против Трговско друштво за трговија Ј. Ѓ. ЈОЛЕКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ

Соопштение за јавноста

Сре, 21.10.2020 - 18:58
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против:К.М. во својство на Министер за финансии во периодот од 06.2016-06.2017 година, Л.Ѓ. во својство на Државен советник за прашања од областа на трезорското работење во Министерство за финансии од 2011 година, М.С. во својство на Раководител на Сектор за трезор во Министерство за финансии во период од 03.04.2012-26.05.2015 година и Државен советник за прашања од областа на трезорското работење во Министерство за финансии од 26.05.2015 година.