Втора годишна конференција по повод 2 Април - Ден на Буџетот

Submitted by Anonim (not verified) on Mër, 03.04.2019 - 11:55
Втора годишна конференција по повод 2 Април - Ден на Буџетот

Më 03.04.2019, Drejtori i Drejtorisë së Policisë Financiare Arafat Muaremi mori pjesë në Konferencën e Dytë Vjetore me rastin e 27 vjetorit të miratimit të Buxhetit të parë të Republikës së Maqedonisë Veriore dhe festimit të Ditës së Buxhetit- më 2 prill. Tema qendrore e konferencës dhe panel diskutimit ishte "Reformat fiskale për rritje të drejtë".