Соопштение за јавноста

Чет, 17.12.2020 - 11:26
Соопштение за јавноста

Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против лицето Х.О., во својство на управител на правниот субјект АТ-СИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје, лицата С.З.,   Ж.З. , И.П. ,  и правниот субјект АТ-СИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје, поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело ИЗМАМА по член 247 ст.1 од КЗ,  ФАЛСИФИКУВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ ДЕЛОВНИ КНИГИ по член 280 ст.1 од КЗ и ПОМАГАЊЕ по член 24 од Кривичниот Законик.

Пријавениот Х.О. во својство на сопственик и управител на пријавениот правен субјект  АТ-СИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје, со цел да се стекне со противправна имотна корист за себе и за пријавеното правно лице, со свој  потпис и печат заверил фактура и договор со невистинита содржина за наводно извршени градежни услуги за потребите на правниот субјект АКТОР АДТ Грција - Подружница Скопје, без притоа да постои реален должничко доверителски однос помеѓу двата правни субјекти,  повел Предлог за издавање на решение за нотарски платен налог врз основа на неверодостајна исправа – фактура го довел во заблуда Извршителот Васко Блажевски, да донесе Решение за извршување, врз основа на кое решение во 2019 година е спроведено неосновано извршување од банкарската сметка на  правниот субјект АКТОР АДТ Грција - Подружница Скопје во корист на пријавениот правен субјект АТ-СИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје, со кои дејствија пријавениот Х.О се стекнал со противправна имотна корист во износ од  16.605.000 денари, за кој износ го оштетил правниот субјект АКТОР АДТ Грција - Подружница Скопје.

Со цел да се прикријат трагите од сторените кривични дела,  пријавениот Х.О., во својство на управител на пријавениот правен субјект АТ-СИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје, во име на пријавениот правен субјект потпишал и со печат заверил поединечни договори за вршење на услуги со пријавените  С.З.,   Ж.З.  и  И.П. за наводно извршени услуги за превод, изработка на проекти и средување на документација, врз основа на кои договори на пријавените физички лица, без воопшто да извршат било какви услуги за потребите на пријавениот правен субјект АТ СИ ГРОУП ДООЕЛ Скопје, во текот на 2019 година им префрлил дел од неосновано наплатените парични средства од правниот субјект АКТОР АДТ Грција - Подружница Скопје  во вкупен износ од 5.830.965,00 денари, кои средства потоа од страна на пријавените физички лица се подигнати во готово.