Обука -Меѓународни принципи за сузбивање на перење пари и финансирање тероризам

Пет, 28.05.2021 - 13:43
Обука -Меѓународни принципи за сузбивање на перење пари и финансирање тероризам

Како резултат на повеќегодишната соработка помеѓу Управата за финансиска полиција на Република Северна Македонија и Италијанската финансиска полиција (Guardia di Finanza)  од 27.05.2021 -24.06.2021 година  во Управата ќе се одржи on-line обука на англиски јазик на тема - Меѓународни принципи за сузбивање на перење пари и финансирање тероризам на која учествуваат десет вработени од Управата  кои во рамките на отворените предистражни постапки во Управата за финансиска  полиција   ги применуваат  законските одредбите кои се однесуваат на сузбивањето на перење пари и финансирање тероризам.

 

1

 

2

 

3

 

5