Јуни 2018

Заменик директор

Заменик Директор: Бесир Деари

 

Име и презиме: Бесир Деари

Датум и место на раѓање: 

 

Образование

 

Работно Искуство

 

Странски јазици

 

Контакт