26 Јуни- Ден на Управата за финансиска полиција!

Пон, 28.06.2021 - 11:08
26 Qershor - Dita e Drejtorisë së Policisë Financiare!

Денес Управата за финансиска полиција бележи 18 години од своето формирање. 

Со гордост можеме да кажеме дека Управата за финансиска полиција е современа, транспарентна, стручно и професионално оспособена и меѓународно афирмирана институција која работи на заштита на финансиските интереси на Република Северна Македонија.

Сакам да им се заблагодарам на сите вработени за вложениот труд, исклучителната посветеност и професионализам во своето работење, на сите наши соработници и на сите граѓани за укажаната доверба.

Управата за финансиска полиција продолжува да работи транспарентно и во интерес на сите граѓани на Република Северна Македонија.

 

2