Ноември 2020

Состанок со Заменик на Претседателот за борба против корупцијата и криминал

Пет, 13.11.2020 - 14:53
Директорот на Управата за финансиска полиција Арафат Муареми оддржа состанок со Заменик на Претседателот за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси , Љупчо Николовски.

Соопштение за јавноста

Сре, 11.11.2020 - 22:08
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Струмица поднесе Кривична пријава против Д. Д. Управител и сосопственик на Друштвото за производство, трговија и услуги Делев-трејд ДООЕЛ Струмица до 15.04.2014 година, Н. Д. Управител и сопственик на Друштвото за производство, трговија и услуги Делев-трејд ДООЕЛ Струмица од 25.04.2016 година како и управител на Друштвото за производство, трговија и услуги Делев ДООЕЛ Струмица од 29.01.2015 година до 13.04.2016 година, Ј. Д. Оновач и сопственик на Друштвото за производство, трговија и услуги Делев ДООЕЛ Струмица каде била и управител до 29.01.2015 година, Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛЕВ-ТРЕЈД ДООЕЛ Струмицасо ЕМБС 5743303 и ЕДБ 4027003136671, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.117, Струмица и Друштвото за производство, трговија и услуги Делев ДООЕЛ Струмицасо ЕМБС5322405 и ЕДБ 4027999124399 со седиште на ул. Маршал Тито бр.134, Струмица.

Соопштение за јавноста

Сре, 11.11.2020 - 22:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава проив В. Б., во својство на Претседател на Управен Одбор на Јавна Установа Младински културен центар Скопје

Соопштение за јавноста

Пон, 02.11.2020 - 18:54
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против И. К.

Соопштение за јавноста

Пон, 02.11.2020 - 18:51
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против: С. С., во својство на Претседател на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од 25.10.2012 до 14.10.2016 година; А. Р, во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од31.01.2014до05.08.2017година; Н Ј, во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од 31.01.2014до13.04.2016година; К.А., во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од31.01.2014до05.08.2017година; К.Г., член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од 24.06.2009 до 17.02.2016 година; Н. К,во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од26.07.2019доденес; С. В, во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од 31.01.2014 до 05.08.2017 година; поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело НЕСОВЕСНО РАБОТЕЊЕ ВО СЛУЖБАТА од член 353-в ст.3 од Кривичниот Законик;

Соопштение за јавноста

Пон, 02.11.2020 - 18:49
Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје против Р.Б во својство на сопственик и управител на ТД ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ Скопје поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело Даночно затајување предвидено и казниво по член 279 став 1 од Кривичниот Законик на Република Северна Македонија.