Правна регулатива

Учествуваме во регулацијата на правните рамки во борба против секакви финансиски криминални дела и активности

Проекти

Организирано учествуваме во реализација на низа проекти кои битно ќе влијаат на целокупната организација и успех во работата

Соработка со институции

Поврзаноста со други институции ни овозможува да остваруваме подобро и брзо функционирање

Соопштение за јавноста

Сре, 11.11.2020 - 22:08
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Струмица поднесе Кривична пријава против Д. Д. Управител и сосопственик на Друштвото за производство, трговија и услуги Делев-трејд ДООЕЛ Струмица до 15.04.2014 година, Н. Д. Управител и сопственик на Друштвото за производство, трговија и услуги Делев-трејд ДООЕЛ Струмица од 25.04.2016 година како и управител на Друштвото за производство, трговија и услуги Делев ДООЕЛ Струмица од 29.01.2015 година до 13.04.2016 година, Ј. Д. Оновач и сопственик на Друштвото за производство, трговија и услуги Делев ДООЕЛ Струмица каде била и управител до 29.01.2015 година, Друштвото за производство, трговија и услуги ДЕЛЕВ-ТРЕЈД ДООЕЛ Струмицасо ЕМБС 5743303 и ЕДБ 4027003136671, со седиште на ул. Гоце Делчев бр.117, Струмица и Друштвото за производство, трговија и услуги Делев ДООЕЛ Струмицасо ЕМБС5322405 и ЕДБ 4027999124399 со седиште на ул. Маршал Тито бр.134, Струмица.

Соопштение за јавноста

Сре, 11.11.2020 - 22:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава проив В. Б., во својство на Претседател на Управен Одбор на Јавна Установа Младински културен центар Скопје

Соопштение за јавноста

Пон, 02.11.2020 - 18:54
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против И. К.

Соопштение за јавноста

Пон, 02.11.2020 - 18:51
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против: С. С., во својство на Претседател на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од 25.10.2012 до 14.10.2016 година; А. Р, во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од31.01.2014до05.08.2017година; Н Ј, во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од 31.01.2014до13.04.2016година; К.А., во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од31.01.2014до05.08.2017година; К.Г., член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од 24.06.2009 до 17.02.2016 година; Н. К,во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од26.07.2019доденес; С. В, во својство на член на Управен одбор на АД МЕПСО во периодот од 31.01.2014 до 05.08.2017 година; поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело НЕСОВЕСНО РАБОТЕЊЕ ВО СЛУЖБАТА од член 353-в ст.3 од Кривичниот Законик;

Соопштение за јавноста

Пон, 02.11.2020 - 18:49
Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје против Р.Б во својство на сопственик и управител на ТД ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ Скопје поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело Даночно затајување предвидено и казниво по член 279 став 1 од Кривичниот Законик на Република Северна Македонија.

Соопштение за јавноста

Чет, 29.10.2020 - 17:30
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе  кривична пријава против : Л. Д. во својство на  директор на Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност З. З. во својство на  управител и сопственик на Друштво за трговија и услуги увоз-извоз В.Е.З. Трејд ДООЕЛ Скопје; А. Г., во својство на   надворешен соработник во Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност; А. П. во својство на  благајник во Национална Агенција за европски образовни програми и мобилност

Соопштение за јавноста

Пет, 23.10.2020 - 10:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје, поднесе кривична пријава против А.П. во својство на управител на Акционерско Друштво за производство, монтажа и промет АТОМ АД Скопје

Соопштение за јавноста

Пет, 23.10.2020 - 10:03
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Ј.Х. во својство на сопственик и управител на Друштво за производство, транспорт и трговија КРАФТ КОМПАНИ ДОО и против Друштво за производство, транспорт и трговија КРАФТ КОМПАНИ ДОО

Соопштение за јавноста

Сре, 21.10.2020 - 19:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Охрид поднесе пријава против Ѓ. Ј. во својство на управител , овластено лице и потписник на банкарските сметки на Трговско друштво за трговија Ј. Ѓ. ЈОЛЕКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ,и против Трговско друштво за трговија Ј. Ѓ. ЈОЛЕКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ

Соопштение за јавноста

Сре, 21.10.2020 - 18:58
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против:К.М. во својство на Министер за финансии во периодот од 06.2016-06.2017 година, Л.Ѓ. во својство на Државен советник за прашања од областа на трезорското работење во Министерство за финансии од 2011 година, М.С. во својство на Раководител на Сектор за трезор во Министерство за финансии во период од 03.04.2012-26.05.2015 година и Државен советник за прашања од областа на трезорското работење во Министерство за финансии од 26.05.2015 година.
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Медиуми
Interpol Olaf Europol