Правна регулатива

Учествуваме во регулацијата на правните рамки во борба против секакви финансиски криминални дела и активности

Проекти

Организирано учествуваме во реализација на низа проекти кои битно ќе влијаат на целокупната организација и успех во работата

Соработка со институции

Поврзаноста со други институции ни овозможува да остваруваме подобро и брзо функционирање

Соопштение за јавноста

Чет, 06.05.2021 - 11:13
Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против едно физичко лице. Пријавеното физичко лице во текот на месец ноември 2020 година, со намера да се стекне со противправна имотна корист за себе, довело во заблуда друго физичко лице прикажувајќи лажни факти и прикривајќи факти за својот работен статус претставувајќи се како одговорно лице во правно лице, кое преку Министерството за труд и социјална политика е задолжено за доделување на социјални станови на лица од ранливи категории,

Соопштение за јавноста

Чет, 06.05.2021 - 11:11
Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава против едно физичко лице во својство на одговорно лице и сопственик на правниот субјект ФЕ-ФА експорт импорт Куманово .

Соопштение за јавноста

Саб, 24.04.2021 - 21:32
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Тетово поднесе кривична пријава против Едно физичко лице во својство на одговорно лице и сопственик на правното лице СУН АНД СТАРС ДОО експорт – импорт од Тетово, Едно физичко лице во својство на одговорно лице во правното лице СУН АНД СТАРС ДОО експорт – импорт од Тетово и Едно правно лице СУН АНД СТАРС ДОО експорт – импорт од Тетово седиште во Тетово.

Соопштение за јавноста

Чет, 21.01.2021 - 12:52
Управата за финансиска полиција на ден 18.01.2021 година до Основното јавно обвинителсво Скопје поднесе Кривична пријава против 

Соопштение за јавноста

Чет, 31.12.2020 - 22:46
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје , поднесе кривична пријава против С.А, во својство на управител и сопственик на правниот субјект Регал Сабри ДООЕЛ Скопје

Соопштение за јавноста

Чет, 31.12.2020 - 22:44
Поднесена кривична пријава до Основно јавно обвинителство Тетово против М.О , државјанин на Р. Турција  во својство на управител и сопственик на правниот субјект Друштво за производство, трговија, и услуги МОДА МЕБЕЛ ДООЕЛ експорт импорт Тетово

Соопштение за јавноста

Чет, 31.12.2020 - 22:42
       Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против А. М., управител и сопственик на правниот субјект Друштво за промет, трговија, услуги ЛИМЕКС-2010 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, поради постоење на основано сомнение за сторено кривично дело ДАНОЧНО ЗАТАЈУВАЊЕ член 279 став 2 од Кривичниот Законик на Република Северна Македонија.

Соопштение за јавноста

Чет, 31.12.2020 - 22:40
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Штип поднесе кривична пријава против Р.С. во својство на управител и сопственик на правниот субјект Друштво за транспорт и трговија АЛБИ ШПЕД ДООЕЛ Штип и против М.К. во својство на управител и сопственик на правниот субјект Друштво за транспорт и трговија АЛБИ ШПЕД ДООЕЛ Штип

Соопштение за јавноста

Чет, 31.12.2020 - 22:39
Поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје против Б.В. во својство на управител и сопственик на правниот субјект Друштво за производство трговија и услуги БЕЈПЛАС ДООЕЛ увоз-ивоз Студеничани,и против М.Џ. во својство на управител и сопственик на правниот субјект Друштво за производство трговија и услуги БЕЈПЛАС ДООЕЛ увоз-ивоз Студеничани

Соопштение за јавноста

Чет, 31.12.2020 - 22:37
Поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство Штип, против П.К. во својство на сопственик и управител на правниот субјект Друштво за производство и трговија МЕТАЛ ДООЕЛ Штип
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Медиуми
Interpol Olaf Europol