Правна регулатива

Учествуваме во регулацијата на правните рамки во борба против секакви финансиски криминални дела и активности

Проекти

Организирано учествуваме во реализација на низа проекти кои битно ќе влијаат на целокупната организација и успех во работата

Соработка со институции

Поврзаноста со други институции ни овозможува да остваруваме подобро и брзо функционирање

Соопштение за јавноста

Пет, 23.10.2020 - 10:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје, поднесе кривична пријава против А.П. во својство на управител на Акционерско Друштво за производство, монтажа и промет АТОМ АД Скопје

Соопштение за јавноста

Пет, 23.10.2020 - 10:03
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Ј.Х. во својство на сопственик и управител на Друштво за производство, транспорт и трговија КРАФТ КОМПАНИ ДОО и против Друштво за производство, транспорт и трговија КРАФТ КОМПАНИ ДОО

Соопштение за јавноста

Сре, 21.10.2020 - 19:05
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Охрид поднесе пријава против Ѓ. Ј. во својство на управител , овластено лице и потписник на банкарските сметки на Трговско друштво за трговија Ј. Ѓ. ЈОЛЕКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ,и против Трговско друштво за трговија Ј. Ѓ. ЈОЛЕКС увоз-извоз Охрид ДООЕЛ

Соопштение за јавноста

Сре, 21.10.2020 - 18:58
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против:К.М. во својство на Министер за финансии во периодот од 06.2016-06.2017 година, Л.Ѓ. во својство на Државен советник за прашања од областа на трезорското работење во Министерство за финансии од 2011 година, М.С. во својство на Раководител на Сектор за трезор во Министерство за финансии во период од 03.04.2012-26.05.2015 година и Државен советник за прашања од областа на трезорското работење во Министерство за финансии од 26.05.2015 година.

Соопштение за јавноста

Пон, 19.10.2020 - 18:12
Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријавва  до Основното јавно обвинителство Кочани против В.А.Т. во својство на управител на правниот субјект Друштвото за производство и трговија АСГ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Виница ,и против правниот субјект Друштвото за производство и трговија АСГ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Виница

Соопштение за јавноста

Пон, 19.10.2020 - 18:08
Управата  за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Гевгелија поднесе кривична пријава против Х.И.Д. во својство на сопственик и управител на правниот субјект Друштво за консалтинг, услуги и трговија  КОНДОР КОНСАЛТИНГ ДОOЕЛ експорт-импорт Гевгелија, и против правниот субјект Друштво за консалтинг, услуги и трговија  КОНДОР КОНСАЛТИНГ ДОOЕЛ експорт-импорт Гевгелија

Соопштение за јавноста

Пет, 16.10.2020 - 11:13
Управата за финансиска полиција до основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Ј. Х., управител на правниот субјект Друштво за производство, трговија и угостителство ДЕРБИ ГРОУП ДОО, и против правното лице Друштво за производство, трговија и угостителство ДЕРБИ ГРОУП ДОО.

Соопштение за јавноста

Пет, 16.10.2020 - 10:59
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против В. И, управител на правниот субјект Друштво за трговија, угостителство и туризам АДРИАТИК Бранко ДООЕЛ експорт – импорт Скопје, и против правното лице Друштво за трговија, угостителство и туризам АДРИАТИК Бранко ДООЕЛ експорт – импорт Скопје

Соопштение за јавноста

Чет, 15.10.2020 - 14:41
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Кочани поднесе кривична пријава против Ж.А управител и сопственик на Друштвото за внатрешен и надворешен промет МАЛЕШ ПРОДУКТ ДООЕЛ Делчево и против правното лице Друштвото за внатрешен и надворешен промет МАЛЕШ ПРОДУКТ ДООЕЛ Делчево

Соопштение за јавноста

Чет, 15.10.2020 - 14:15
Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Х.Ч во својство на управител и овластен потписник на банкарските сметки на правниот субјект "КАМАЦО-И" ДООЕЛ с.Љубош, Батинци Студеничани
 Соопштенија АРХИВА НА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ  Медиуми
Interpol Olaf Europol